Zacznij od Bacha

Zacznij od Bacha

To my, dorośli, otwieramy lub zamykamy naszym Dzieciom szansę na rozwój. To my, tworzymy współczesny świat, który sprzyja zainteresowaniu muzyką klasyczną i nie tylko.

Dlatego też, jeden raz w miesiącu, w naszym przedszkolu, odbywają się koncerty z cyklu „Zacznij od Bacha”. Są to koncerty prowadzone przez muzyków z Filharmonii Lubelskiej, naprzemiennie z warsztatami bębniarskimi.

W trakcie warsztatów Dzieci zapoznają się z instrumentami muzycznymi i ich brzmieniem, tworzą własną instrumentalizację, układy taneczne, śpiewają, a nade wszystko, dobrze się bawią.
Dobroczynny wpływ muzyki klasycznej i nie tylko, oraz korzyści płynące z jej słuchania:
– skupienie się na dźwiękach, a w związku z tym ćwiczenia koncentracji i nauka komunikowania się z otoczeniem,
– rozwój kreatywności, a związku z tym stymulowanie pracy mózgu,
– poprawa pamięci, a w związku z tym lepsze uczenie się,
– rozluźnienie mięśni, a w związku z tym normalizacja napięcia mięśniowego,
– uspokojenie i wyciszenie się, a w związku z tym lepsze funkcjonowanie na co dzień oraz rozpoznawanie emocji.

Muzyka – to nie tylko przyjemny relaks ale również bodziec do wszechstronnego rozwoju.
Posiada wyjątkowe właściwości harmonizacji pracy serca i mózgu, co daje poczucie wewnętrznej spójności i równowagi.
Na podstawie wielu badań dowiedziono, że zastosowanie muzyki pomaga leczyć zaburzenia:
– słuchu,
– dysleksji,
– zespołu zaburzeń uwagi,
– autyzmu.

Alfred Tomatis wykazał, że ucho jest organem nie tylko do słuchania, ale również:
– instrumentem równowagi,
– wyprostowanej postawy ciała,
– kontrolującym orientację przestrzenną,
– kontrolującym mowę, język i głos,
– organem, który energetyzuję korę mózgową przygotowując ją do świadomego przyjmowania bodźców z otoczenia.

Język angielski

Język angielski

Zapewniamy Dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim. Język angielski towarzyszy Dzieciom w codziennych sytuacjach; zajęciach, zabawach, rozmowach, piosenkach.

Zajęcia i tematy przygotowywane są w zależności od potrzeb i możliwości Dzieci. Zadania opracowywane są na podstawie podręczników do nauki j. angielskiego dla Dzieci. Słownictwo do każdego tematu dobierane jest tak, aby łatwo je było zapamiętać.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na dostrzeganie nie poziomu znajomości języka angielskiego, lecz jego umiejętności komunikacyjne i społeczne podczas uczenia się obcego języka.

Najważniejsze cele:
– nabycie umiejętności potrzebnych w szkole,
– nauka aktywnego słuchania,
– poznawanie i posługiwanie się nowym słownictwem,
– rozumienie podstawowych poleceń w języku angielskim.

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka – nauczyciel rozpoczynający swoją karierę w pracy z Dziećmi. Ciągle ucząca się i poszukująca odpowiednich metod i form pracy. Otwarta na nowinki, kreatyna, niezwykle ciepła i cierpliwa. Absolwentka studiów wyższych o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Rytmika

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Po co umuzykalniać Dziecko?

„Muzyka jest czymś specyficznym dla ludzkości. Tak jak inne sztuki, jest ona podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji w takim samym stopniu co język.”

Umuzykalnienie Dziecka wpływa pozytywnie nie tylko na jego zdolności muzyczne – przede wszystkim wspomagamy wszechstronny, emocjonalny, fizyczny i intelektualny rozwój. Podczas zajęć i zabaw kształtowana jest:
– prawidłowa postawa ciała,
– dbamy o estetykę ruchu,
– sprawność w poruszaniu się, pomagamy Dziecku unikać w przyszłości przykurczów, usztywnień czy innych problemów ze swobodnym ruchem ciała,

Rozwijając zdolności muzyczne stymulujemy mózg Dziecka:
– jego pamięć i intelekt,
– zdolność analizy,
– podzielność uwagi,
– koordynację ( równowaga, zręczność ) i orientację w przestrzeni,
– zdolności manualne, spostrzegawczość,
– płynność mowy i lepszą dykcję,
– łatwość nauki języków obcych i matematyki,
– rozwijamy wrażliwość, kreatywność i poczucie własnej wartości.

Zajęcia prowadzi p. Łukasz – uwielbiany przez Dzieci. Pasjonat swojego fachu.
Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z Dziećmi. Życie zawodowe Pana Łukasza związane jest z muzyką ; jest członkiem zespołu „Mała Orkiestra Dni Naszych”, oraz członkiem grupy koncertującej metodą Gordona.

Taniec

Taniec

Prowadzone są jeden raz w tygodniu.

Elementy różnych form tanecznych połączone ze swobodną improwizacją, dostarczają Dzieciom wiele radości i przyjemności z „pląsania”.

Kontakt z muzyką oraz określonym ruchem rozwija podzielność uwagi, umiejętność koncentracji, orientację w przestrzeni, poczucie rytmu oraz kulturę ruchu.
Podczas zajęć szczególny nacisk kładzie się na:
– poprawną postawę ciała,
– umuzykalnienie,
– rytmiczne poruszanie się,
– dokładność w odtwarzaniu ćwiczeń,
– umiejętność wyrażania uczuć.

Instruktor zwraca również uwagę na wszechstronny rozwój, zabawę i kreatywność Dzieci.
Zajęcia prowadzi instruktorka tańca Pani Justynka.

Drużyna Kangura

Drużyna Kangura

Są to zajęcia prowadzone jeden raz w tygodniu.

Program zajęć jest formą zachęcania Dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami.

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u Przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej.

Cele ukierunkowane są na:
– polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
– uświadomienie korzyści wynikającej z aktywności fizycznej,
– ukulturalnienie fizyczne Dziecka,
– zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego Dziecka,
– przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika popularyzacja aktywności fizycznej.

Zajęcia prowadzi Pan Maciek – trener, który wspaniale bawi się z Dziećmi.