Język angielski

Język angielski

Zapewniamy Dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim. Język angielski towarzyszy Dzieciom w codziennych sytuacjach; zajęciach, zabawach, rozmowach, piosenkach.

Zajęcia i tematy przygotowywane są w zależności od potrzeb i możliwości Dzieci. Zadania opracowywane są na podstawie podręczników do nauki j. angielskiego dla Dzieci. Słownictwo do każdego tematu dobierane jest tak, aby łatwo je było zapamiętać.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na dostrzeganie nie poziomu znajomości języka angielskiego, lecz jego umiejętności komunikacyjne i społeczne podczas uczenia się obcego języka.

Najważniejsze cele:
– nabycie umiejętności potrzebnych w szkole,
– nauka aktywnego słuchania,
– poznawanie i posługiwanie się nowym słownictwem,
– rozumienie podstawowych poleceń w języku angielskim.

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka – nauczyciel rozpoczynający swoją karierę w pracy z Dziećmi. Ciągle ucząca się i poszukująca odpowiednich metod i form pracy. Otwarta na nowinki, kreatyna, niezwykle ciepła i cierpliwa. Absolwentka studiów wyższych o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.