Drużyna Kangura

Drużyna Kangura

Są to zajęcia prowadzone jeden raz w tygodniu.

Program zajęć jest formą zachęcania Dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami.

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u Przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej.

Cele ukierunkowane są na:
– polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
– uświadomienie korzyści wynikającej z aktywności fizycznej,
– ukulturalnienie fizyczne Dziecka,
– zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego Dziecka,
– przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika popularyzacja aktywności fizycznej.

Zajęcia prowadzi Pan Maciek – trener, który wspaniale bawi się z Dziećmi.