Witajcie na stronie internetowej niepublicznego przedszkola Gadu-Gadu w Lublinie 🙂

„Gadu-Gadu” to niezwykłe miejsce, w którym umożliwiamy Dzieciom to, co kochają najbardziej – odkrywać świat poprzez zabawę.

To co nas wyróżnia i co zauważają oraz doceniają Rodzice to grupy mieszane.

Dzieci młodsze znacznie szybciej uczą się, podpatrując te starsze, a starsze też sporo zyskują, wcielając się w rolę przewodników. Zapraszamy do zapoznania się z naszym światem 🙂

Mając Państwa uwagę pragnę poinformować, że jesteśmy Laureatami konkursu Orły Edukacji 2020 🙂

Co nas wyróżnia?

Szanowni Rodzice

        Zapraszam do naszego przedszkola Dzieci w wieku 2,6 do 6 lat. Jesteśmy małym,
przytulnym przedszkolem, w którym Dzieci czują się jak w domu. Przy małej liczbie Dzieci,
każde z nich jest otoczone szczególną troską i opieką. Na szczególną uwagę zasługuje
przebywanie Dzieci w grupie mieszanej wiekowo. Dzieci młodsze szybciej się uczą,
podpatrując te starsze, a starsze też sporo zyskują wcielając się w rolę przewodników.
Dzieci w ten sposób uczą się akceptacji, tolerancji, szacunku.

        Do naszego przedszkola uczęszczają wspaniałe Dzieciaki. Wśród nich znajdują się
także takie, które objęte są kształceniem specjalnym. Są to Dzieci między innymi ze
spektrum autyzmu, a także innymi rozpoznaniami. Nasze przedszkole w ramach orzeczenia
o kształceniu specjalnym, oferuje pobyt Dzieci zupełnie BEZPŁATNIE.

Misją naszej pracy jest wszechstronny rozwój Dziecka w atmosferze ciepła, serdeczności,
szacunku i tolerancji.

Oferujemy:
• indywidualną pracę Dziecka z Nauczycielem,
• terapię logopedyczną,
• fizjoterapię,
• zajęcia z Psychologiem,
• zajęcia Integracji Sensorycznej,
• arteterapię
• terapię ręki

Metody pracy:
• metoda Dobrego Startu,
• metody A. Ch. Knillów,
• Trening Umiejętności Społecznych,
• metoda Dennisona,
• metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
• metoda Globalnego czytanie G. Domana.
• Metoda terapii behawioralnej,
• elementy integracji sensorycznej
• elementy metody Marii Montessori
i inne.

Kwalifikacje specjalistów ( szkolenia, kursy ):
• Studia magisterskie Terapia Pedagogiczna z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju,
• Oligofrenopedagogika,
• Trening Umiejętności Społecznych,
• Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
• Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej,
• Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
• Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego,
• Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym,
• Bajkoterapia – metody pracy z dzieckiem lękowym
i wiele innych.

Dzięki naszym wysiłkom, zostaliśmy LAUREATAMI konkursu ORŁY EDUKACJI

Serdecznie zapraszam,
dr Jolanta Dunaj-Tarkowska – dyrektorka GADU-GADU

Czyste Przedszkole

Czyste Przedszkole

Jako jedyni w okolicy przystąpiliśmy do Programu usuwania bakterii oraz wirusów w ramach zabiegów ozonowania pomieszczeń przedszkola.

Grupy mieszane wiekowo

Grupy mieszane wiekowo

Dzieci młodsze znacznie szybciej uczą się, podpatrując te starsze, a starsze też sporo zyskują, wcielając się w rolę przewodników. Dzieci uczą się akceptacji.

Facebook

Polub nas na Facebooku, zapraszamy 😉

Przejdź

Strona Programu

Zapraszamy na stronę www Programu Czyste Przedszkole 😉

Wejdź

O GADU

Uczenie się to najlepsza zabawa

Jesteśmy przedszkolem językowym oraz jedynym Logopedycznym Punktem Przedszkolnym w Lublinie. Tworzymy małą, przytulną placówkę dbającą o wszechstronny rozwój Dzieci w atmosferze ciepła i serdeczności. Naszą ofertę charakteryzuje:

1. Troska o rozwój językowy Dziecka. To misja Centrum Malucha „GADU – GADU”. Jest ono przeznaczone dla Dzieci o różnym poziomie rozwoju mowy i języka, który warto stymulować. Mamy specjalny program dla Dzieci dwujęzycznych przyswajających język polski. Oferujemy także naukę języka angielskiego.

2. Kompleksowość. Wachlarz naszych usług jest szeroki i obejmuje profesjonalną opiekę, zajęcia  stymulujące harmonijny rozwój Dziecka, diagnozę sprawności językowej i umysłowej  i w razie potrzeby specjalistyczną terapię.

3. Elastyczny czas pracy. Pracujemy od poniedziałku do piątku (7-17) oraz w razie potrzeby w weekendy i w porze nocnej. Centrum Malucha „GADU – GADU” w trosce o harmonijny rozwój swoich podopiecznych, opiera swoją pracę w oparciu o 6 działów: edukacja matematyczna, edukacja językowa, wychowanie zdrowotne; przyswajanie kultury życia; kształcenie zmysłów i ćwiczenia praktycznego życia.

Zalety grupy mieszanej wiekowo

Czesne obejmuje

Żywienie

Zdrowy Gaduś

Organizacja pracy

Dane przedszkola

Opłaty i konto

Edukacja matematyczna
Edukacja językowa
Wychowanie zdrowotne
Przyswajanie kultury życia
Kształcenie zmysłów
Ćwiczenia praktycznego życia
Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna

Poprzez praktyczne doświadczanie, porównywanie wielkości, objętości, wymiarów Dzieci poznają podstawowe reguły matematyczne. Rozwijamy myślenie Dziecka nawiązując do koncepcji rozwoju znakomitego psychologa J. Piageta. Jest ono podstawą uczenia się matematyki.

Edukacja językowa

Edukacja językowa

Dotyczy nauki pisania i czytania. Ma na celu rozwój i doskonalenie motoryki, lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynacji ruchów ręki, oka, analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej. Sprzyja rozwijaniu zmysłów i pamięci niezbędnej do nauki czytania. Wzbogaca słownictwo, koryguje wady wymowy i rozwija umiejętność konstruowania swobodnych wypowiedzi Dziecka.

Wychowanie zdrowotne

Wychowanie zdrowotne

Wdrażamy zdrowy styl życia wykorzystując wrodzoną aktywność Dziecka i jego potrzebę ruchu. Dbamy o prawidłową sylwetkę dziecka wykonując  ćwiczenia z elementami  gimnastyki korekcyjnej zapobiegającej powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy. Troszczymy się o sprawność fizyczną Dzieci i rozwój takich cech jak: zwinność, szybkość, siła, orientacja w przestrzeni, poczucie równowagi. Zajęcia będą odbywać się w Sali lub na powietrzu w postaci zabaw ruchowych, spacerów i wycieczek.

Przyswajanie kultury życia

Przyswajanie kultury życia

Obejmuje wiedzę z zakresu kindersztuby / savoir – vivre / – umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Jak napisała Nadine de Rothschild: „Dziecko może być prześliczne albo wyjątkowo mądre, jeśli jednak jest źle wychowane – pomimo wszystkich zalet zapamięta się je jako okropne”. Pozwalamy dziecku ujawniać swoje emocje, a jednocześnie uczymy panować nad nimi. Dbamy o wysoką samoocenę i pewność siebie dziecka. Mamy program dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, czy biernych. Uczymy radzenia sobie ze stresem dziecięcym. W ramach tego działu zajmujemy się także odkrywaniem bogactwa życia w świecie natury i kultury. Uświadamiamy dziecku potrzebę harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą oraz troski o świat roślin i zwierząt. Dostarczamy wiedzy z zakresu geografii, biologii, historii, astronomii. Poznajemy wartości kultury regionalnej, wzmacniamy poczucie przynależności, tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Kształcenie zmysłów

Kształcenie zmysłów

Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu , które są tak istotne w poznawaniu siebie i otoczenia. W pracy z Dziećmi stosujemy Metodę Dobrego Startu, która sprzyja optymalnemu rozwojowi funkcji percepcyjno – motorycznych i ich koordynacji. Dzięki temu rozwój psychoruchowy jest harmonijny, a Dziecko osiąga pełną dojrzałość szkolną.

Ćwiczenia praktycznego życia

Ćwiczenia praktycznego życia

Zajęcia podejmowane w przedszkolu odpowiadają naturalnej aktywności Dziecka. Celem tego rodzaju działań jest nauka konkretnych czynności potrzebnych w codziennym życiu. Częste ich powtarzanie prowadzi do poprawnej koordynacji i zharmonizowania ruchów dziecka, doskonali motorykę i orientację w przestrzeni, a przede wszystkim uczy samodzielności. Wiele ćwiczeń, które wykonują dzieci w ramach ćwiczeń praktycznego życia dotyczą higieny i czynności samoobsługowych.

Zajęcia

Sekcja w trakcie tworzenia 😉 . Wszystkie zajęcia opisaliśmy w części “O nas” > “Czesne obejmuje”

Rekrutacja

Rekrutacja

Tworzymy małą (do 20 osób), przytulną placówkę dbającą o wszechstronny rozwój Dzieci w atmosferze ciepła i serdeczności. Czasami linia telefoniczna jest zajęta dlatego dla Państwa wygody uruchomiliśmy prosty sposób zgłoszenia Dziecka do Gadu Gadu. Prosimy o wypełnienie krótkiego formularzu. Dyrektorka przedszkola oddzwoni najszybciej jak będzie mogła 🙂

Galerie

Naszym Gadusiom zapewniamy szereg atrakcji, m.in.: – wyjścia do teatru, kina, – przedstawienia teatralne na terenie placówki, – koncerty muzyczne, – urodzinki i uroczystości okolicznościowe, – wyjazdy do Ogrodu Botanicznego, Skansenu, gospodarstwa agroturystycznego, – spotkania z ciekawymi ludźmi, – zajęcia terapii indywidualnej z Dziećmi prowadzone przez specjalistów z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki.

Iluzjonista, fizjoterapeuta, strażak, listonosz i inni 😉

Organizujemy rewelacyjne urodziny dla Gadusiów 😉

Teatr i czekolada 😉

Kontakt i opłaty

Centrum Malucha Gadu-Gadu, ul. Dziewanny 1/2A,  20-539 Lublin. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. Jesteśmy placówką nie feryjną, tzn. pracujemy bez przerwy wakacyjnej ;). E-mail: gadu-gadu@przedszkolejezykowelublin.pl.

Zadzwoń, zapraszamy 😉 502 479 005

Opłaty obowiązują od września 2023 roku: Wpisowe – 270 zł; Czesne – 520 zł; Wyżywienie – 15 zł dziennie (śniadanie 4 zł, obiad 8 zł, podwieczorek 3 zł); Wyprawka – 150 zł rok. Wpłat czesnego można dokonać przelewem na rachunek bankowy w PKO S.A., numer: 37 1240 2496 1111 0010 7700 3185.

 

Uprzejmie informuję, że opłaty za pobyt Dziecka w przedszkolu należy dokonać do dnia 10-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy w:

PKO S.A. numer 37 1240 2496 1111 0010 7700 3185

[/toggle][/accordion][/raw]