Taniec

Taniec

Prowadzone są jeden raz w tygodniu.

Elementy różnych form tanecznych połączone ze swobodną improwizacją, dostarczają Dzieciom wiele radości i przyjemności z „pląsania”.

Kontakt z muzyką oraz określonym ruchem rozwija podzielność uwagi, umiejętność koncentracji, orientację w przestrzeni, poczucie rytmu oraz kulturę ruchu.
Podczas zajęć szczególny nacisk kładzie się na:
– poprawną postawę ciała,
– umuzykalnienie,
– rytmiczne poruszanie się,
– dokładność w odtwarzaniu ćwiczeń,
– umiejętność wyrażania uczuć.

Instruktor zwraca również uwagę na wszechstronny rozwój, zabawę i kreatywność Dzieci.
Zajęcia prowadzi instruktorka tańca Pani Justynka.