Rytmika

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Po co umuzykalniać Dziecko?

„Muzyka jest czymś specyficznym dla ludzkości. Tak jak inne sztuki, jest ona podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji w takim samym stopniu co język.”

Umuzykalnienie Dziecka wpływa pozytywnie nie tylko na jego zdolności muzyczne – przede wszystkim wspomagamy wszechstronny, emocjonalny, fizyczny i intelektualny rozwój. Podczas zajęć i zabaw kształtowana jest:
– prawidłowa postawa ciała,
– dbamy o estetykę ruchu,
– sprawność w poruszaniu się, pomagamy Dziecku unikać w przyszłości przykurczów, usztywnień czy innych problemów ze swobodnym ruchem ciała,

Rozwijając zdolności muzyczne stymulujemy mózg Dziecka:
– jego pamięć i intelekt,
– zdolność analizy,
– podzielność uwagi,
– koordynację ( równowaga, zręczność ) i orientację w przestrzeni,
– zdolności manualne, spostrzegawczość,
– płynność mowy i lepszą dykcję,
– łatwość nauki języków obcych i matematyki,
– rozwijamy wrażliwość, kreatywność i poczucie własnej wartości.

Zajęcia prowadzi p. Łukasz – uwielbiany przez Dzieci. Pasjonat swojego fachu.
Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z Dziećmi. Życie zawodowe Pana Łukasza związane jest z muzyką ; jest członkiem zespołu „Mała Orkiestra Dni Naszych”, oraz członkiem grupy koncertującej metodą Gordona.