Bezpłatna diagnoza

Bezpłatna diagnoza

Diagnozę sprawności językowej oraz zaburzeń mowy poprzez:
– ocenę poziomu rozwoju mowy Dziecka,
– rozpoznanie zaburzeń mowy,
– analizę komunikacji rodzinnej. Do pomiaru wykorzystane zostaną wystandaryzowane i znormalizowane testy rozwoju językowego.
Na podstawie ich wyników zostanie opracowany profil rozwoju językowego Dziecka, który ukierunkuje dalszą pracę. W przypadku rozpoznania zaburzeń mowy będzie prowadzona terapia logopedyczna.

Atrakcje

Atrakcje

Atrakcje: – wyjścia do teatru, kina, – przedstawienia teatralne na terenie placówki, – koncerty muzyczne, – urodzinki i uroczystości okolicznościowe, – wyjazdy do Ogrodu Botanicznego, Skansenu, gospodarstwa agroturystycznego, – spotkania z ciekawymi ludźmi, – zajęcia terapii indywidualnej z Dziećmi prowadzone przez specjalistów z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki (bezpłatne przy „Orzeczeniu wspomagania rozwoju” lub „Orzeczeniu o kształceniu specjalnym”, odpłatnie dla pozostałych Dzieci).

Konsultacje Profesora

Konsultacje Profesora

Przy Centrum Malucha „ GADU – GADU” powstał zespół specjalistów (praktyków) z dziedziny logopedii, psychologii i lingwistyki stosowanej działający pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Tarkowskiego, autora min. monografii Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy (2016) oraz czynnego terapeuty. Będą oni angażowali się w momencie zaistnienia problemów, których nie udało się rozwiązać dotychczasowymi metodami.

Małe grupy

Małe grupy

TYLKO DO 19 OSÓB. Małe grupy sprzyjają dobrej adaptacji Dziecka do przedszkola i płynnemu przejściu z domu rodzinnego do grupy przedszkolnej.

Bezpłatne warsztaty dla Rodziców

Bezpłatne warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla Rodziców lub Dziadków. Organizujemy warsztaty dla Rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych, treningów czystości, prowadzenia rozmowy, reagowania na przejawy nieposłuszeństwa i inne interesujące tematy. Przywiązujemy dużą wagę do roli Ojca w wychowaniu.

Dostępność

Dostępność

Ciocie ( nauczycielki ) dostępne dla każdego Dziecka. Ten kontakt jest bardzo ważnym czynnikiem wczesnodziecięcego rozwoju. Najbardziej dynamiczny rozwój w życiu człowieka, obserwujemy właśnie w okresie przedszkolnym. Pod warunkiem jednak, że Dziecko ma kontakt z ciocią ( która otacza go ciepłem, szacunkiem, wspiera i inspiruje ), a nie tylko z innymi Dziećmi.