Bezpłatna diagnoza

Bezpłatna diagnoza

Diagnozę sprawności językowej oraz zaburzeń mowy poprzez:
– ocenę poziomu rozwoju mowy Dziecka,
– rozpoznanie zaburzeń mowy,
– analizę komunikacji rodzinnej. Do pomiaru wykorzystane zostaną wystandaryzowane i znormalizowane testy rozwoju językowego.
Na podstawie ich wyników zostanie opracowany profil rozwoju językowego Dziecka, który ukierunkuje dalszą pracę. W przypadku rozpoznania zaburzeń mowy będzie prowadzona terapia logopedyczna.