Przyswajanie kultury życia

Przyswajanie kultury życia

Obejmuje wiedzę z zakresu kindersztuby / savoir – vivre / – umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Jak napisała Nadine de Rothschild: „Dziecko może być prześliczne albo wyjątkowo mądre, jeśli jednak jest źle wychowane – pomimo wszystkich zalet zapamięta się je jako okropne”. Pozwalamy dziecku ujawniać swoje emocje, a jednocześnie uczymy panować nad nimi. Dbamy o wysoką samoocenę i pewność siebie dziecka. Mamy program dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, czy biernych. Uczymy radzenia sobie ze stresem dziecięcym. W ramach tego działu zajmujemy się także odkrywaniem bogactwa życia w świecie natury i kultury. Uświadamiamy dziecku potrzebę harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą oraz troski o świat roślin i zwierząt. Dostarczamy wiedzy z zakresu geografii, biologii, historii, astronomii. Poznajemy wartości kultury regionalnej, wzmacniamy poczucie przynależności, tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *