Kształcenie zmysłów

Kształcenie zmysłów

Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu , które są tak istotne w poznawaniu siebie i otoczenia. W pracy z Dziećmi stosujemy Metodę Dobrego Startu, która sprzyja optymalnemu rozwojowi funkcji percepcyjno – motorycznych i ich koordynacji. Dzięki temu rozwój psychoruchowy jest harmonijny, a Dziecko osiąga pełną dojrzałość szkolną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *