Co nas wyróżnia?

Szanowni Rodzice

        Zapraszam do naszego przedszkola Dzieci w wieku 2,6 do 6 lat. Jesteśmy małym,
przytulnym przedszkolem, w którym Dzieci czują się jak w domu. Przy małej liczbie Dzieci,
każde z nich jest otoczone szczególną troską i opieką. Na szczególną uwagę zasługuje
przebywanie Dzieci w grupie mieszanej wiekowo. Dzieci młodsze szybciej się uczą,
podpatrując te starsze, a starsze też sporo zyskują wcielając się w rolę przewodników.
Dzieci w ten sposób uczą się akceptacji, tolerancji, szacunku.

        Do naszego przedszkola uczęszczają wspaniałe Dzieciaki. Wśród nich znajdują się
także takie, które objęte są kształceniem specjalnym. Są to Dzieci między innymi ze
spektrum autyzmu, a także innymi rozpoznaniami. Nasze przedszkole w ramach orzeczenia
o kształceniu specjalnym, oferuje pobyt Dzieci zupełnie BEZPŁATNIE.

Misją naszej pracy jest wszechstronny rozwój Dziecka w atmosferze ciepła, serdeczności,
szacunku i tolerancji.

Oferujemy:
• indywidualną pracę Dziecka z Nauczycielem,
• terapię logopedyczną,
• fizjoterapię,
• zajęcia z Psychologiem,
• zajęcia Integracji Sensorycznej,
• arteterapię
• terapię ręki

Metody pracy:
• metoda Dobrego Startu,
• metody A. Ch. Knillów,
• Trening Umiejętności Społecznych,
• metoda Dennisona,
• metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
• metoda Globalnego czytanie G. Domana.
• Metoda terapii behawioralnej,
• elementy integracji sensorycznej
• elementy metody Marii Montessori
i inne.

Kwalifikacje specjalistów ( szkolenia, kursy ):
• Studia magisterskie Terapia Pedagogiczna z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju,
• Oligofrenopedagogika,
• Trening Umiejętności Społecznych,
• Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
• Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej,
• Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
• Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego,
• Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym,
• Bajkoterapia – metody pracy z dzieckiem lękowym
i wiele innych.

Dzięki naszym wysiłkom, zostaliśmy LAUREATAMI konkursu ORŁY EDUKACJI

Serdecznie zapraszam,
dr Jolanta Dunaj-Tarkowska – dyrektorka GADU-GADU